March 2nd, 2008

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ

ประวัติเรือนบรรเลง On Art และอาคารบ้านสาคริก มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ ( ศร ศิลปบรรเลง ) สถานที่นี้ถ้าย้อนไปเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน เคยเป็นห้องอาหารโชติรส และพื้นที่ของครอบครัวสาคริก เมื่อเกิดมูลนิธิ ฯ ขึ้น ก็กลายเป็นที่เรียนที่สอน ที่ซ้อม และเตรียมงานกิจกรรม อ่านต่อ »

February 18th, 2008

มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง


มูลนิธิ สถาบันแสงสว่าง
Sataban Saeng Sawang Foundation

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ก่อตั้งเป็นโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษในปี พ.ศ. 2522 และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็น มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในปี พ.ศ. 2528 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ได้มอบปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ว่า อ่านต่อ »

January 28th, 2008

มูลนิธิ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
The Sirindhorn International Environmental Park

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี อ่านต่อ »

December 4th, 2007

มูลนิธิ ธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต

มูลนิธิ ธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต
Thanakarnboon Chowkoon Alongkot Foundation

พระอาจารย์อลงกต ติกขปัญโญ เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า วัดได้จัดตั้งมูลนิธิธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกตขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมและระดมเงินทุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์  อ่านต่อ »

July 21st, 2007

มูลนิธิ โฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)

มูลนิธิ โฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)
HOPE worldwide (THAILAND)

โฮพเวิลด์วายด์ เป็นองค์กรอิสระที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐในปี ค.ศ. 1991 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Madeline Miller, 725 Market St., Wilmington, DE 19801 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหนแห่ง ตามชื่อขององค์กรคือ Helping Other People Everywhere (HOPE) ในด้านสาธารณกุศล ช่วยเหลือในความต้องการของสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนการศึกษา โดยไม่มีส่วนหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด อ่านต่อ »

July 21st, 2007

มูลนิธิ กลุ่มปรารถนาดี


มูลนิธิ กลุ่มปรารถนาดี
Goodwill Group Foundation
 

มูลนิธิ กลุ่มปรารถนาดี เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่สตรีผู้ด้อยโอกาส  โดยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การแนะนำและคำปรึกษาในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการจัดหางานให้ตามความเหมาะสม  อ่านต่อ »

June 5th, 2007

มูลนิธิ จันทร์เสี้ยว

มูลนิธิ จันทร์เสี้ยว
Hilal Foundation

เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ถูกรุมเร้าจากปัญหาหลากหลายและซับซ้อน โดยเฉพาะปัญหาผู้ยากไร้ กำพร้า ผู้สูงอายุ ทุพพลภาพ และการขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยการช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง มีความสุขตลอดการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างทัดเทียมกัน อ่านต่อ »

May 19th, 2007

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยถูกมองจากนานาอารยประเทศว่าเป็นประเทศที่มีการล่วงละเมิดสิทธิสัตว์หรือทารุณสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ หรือสัตว์เพื่อการทดลอง อ่านต่อ »

May 4th, 2007

มูลนิธิ บิ๊กซี

มูลนิธิ บิ๊กซี
BIG C Foundation

นับตั้งแต่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2537 บิ๊กซีมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ทุ่มเทและตั้งใจ รวมทั้งให้ความใส่ใจและใกล้ชิดกับชุมชนมาโดยตลอด ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ยิ่งบิ๊กซีขยายสาขาไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ก็ยิ่งทำให้บิ๊กซีเข้าใกล้ชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทำให้มองเห็นและเข้าใจในความต้องการของชุมชน จนมาถึงวันนี้ ด้วยศักยภาพที่พร้อมสรรพของบิ๊กซี เราจึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ บิ๊กซี ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545  อ่านต่อ »

April 24th, 2007

มูลนิธิ ป่าเขตร้อน

มูลนิธิ ป่าเขตร้อน
Tropical Forest Foundation

ความพยายามในการรักษาผืนป่า ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าใดๆก็ตาม จะไม่สามารถอธิบายเพียงแค่การเป็นแหล่งกำเนิดน้ำ แล้วน้ำไปสร้างความสมบูรณ์ให้ป่า ป่าไปทำหน้าที่เป็นอาหารและที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยของสัตว์ป่า สัตว์ป่าก็กลับมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน พร้อมกับเผยลูก แพร่หลานให้กับพันธุ์ไม้ หากแต่ครอบคลุมไปถึงการรักษาป่า สัตว์ป่า ให้เป็นผู้ควบคุมเชิงระบาดวิทยา อ่านต่อ »

About

ยินดีต้อนรับครับ ท่านผู้มีกุศลจิต.
เวปนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของ มูลนิธิ และผู้ใจบุญ ไว้เป็นที่ค้นหาและเผยแพร่ข้อมูลกลุ่มหรือ องค์กรการกุศล ของตน ดังนั้นเวปนี้จึงเป็นของทุกท่านนะครับ ถ้าท่านใดประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลดีๆเหล่านี้ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่เลยครับ...

TDDB Donation
ช่วยสนับสนุนเวป ThaiDonateDB.com ด้วยการบริจาคเงินสำหรับ เป็นค่า Hosting และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกำลังของท่านครับ ขอบคุณครับ.

TDDB Service
TDDB บริการทำเวปไซต์ให้ "ฟรี" สำหรับ มูลนิธิ สมาคม การกุศล ต่างๆ ที่ต้องการมีเวปไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือเพื่อใช้ประโยชน์ใดๆก็ตาม ขอเพียงยอมรับเงื่อนไขดังนี้
 • เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
 • จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
 • เสียค่าใช้จ่ายส่วน Host+Domain เอง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกมูลนิธิ(เพราะมีแรงงานจำกัด)

 • สนใจติดต่อ : admin@thaidonatedb.com

  Categories

  Member

  Link หาเรา เราขอบคุณ

  • ThaiDonateDB.com - รวบรวมข้อมูล มูลนิธิ งานบุญ การกุศล มาไว้ที่เดียวกัน


   TDDB Banner
   สนใจพื้นที่ตรงนี้
   เพียง 500 บาท ต่อเดือน
   สนใจโทร 089-103-0464